Att byta e-handelsplattform kan uppfattas som en komplex uppgift men för att vara framgångsrik i en så pass dynamisk bransch som e-handel är det något som de flesta e-handlare behöver göra till slut.
När konkurrensen om kunderna är stenhård är det väldigt viktigt att er e-handelsplattform uppfyller dagens krav gällande prestanda och SEO, samtidigt som den skall vara anpassningsbar för att hantera förändrade köpbeteenden och förväntningar från era kunder.

Hur vet man om man behöver byta e-handelsplattform?

Det finns många faktorer som kan motivera ett byte av e-handelsplattform.

 • Skulle ni önska att er e-handelsplats levererade bättre prestanda?
  Använd Googles prestandaverktyg Page Speed Insights för att få en indikation om er webbplats prestanda.
 • Har ni tidskrävande manuella arbetsuppgifter som skulle kunna automatiseras?
 • Saknar ni integration mellan er e-handelsplattform och andra verksamhetssystem?
 • Får ni klagomål från era kunder gällande er e-handelsplats?
 • Saknar ni möjlighet inför de affärsregler ni önskar?
 • Behöver ni skräddarsydda anpassningar, för just er verksamhet och bransch, i er e-handelsplattform?
 • Uppfattar ni eran nuvarande e-handelslösning som dyr?
 • Behöver ni öka konverteringsgraden för den trafik ni driver in till er e-handelsplats?

Svara ni ja på fler än en av frågorna ovan kan det vara läge att utvärdera befintlig e-handelsplattform för att besluta om ett byta av e-handelslösning är nödvändig.
Att vänta för länge med ett byta e-handelsplattform kan kosta mer än själva bytet pga missade intäkter eller ökad arbetsbelastning.

Gör ett framgångsrikt byte av e-handelsplattform

Vi på Wombit hjälper er gärna att göra bytet av e-handelsplattform så framgångsrikt och smidigt som möjligt.

Detta gör vi genom följande steg

1. Planering

Vid byte av e-handelsplattform är det viktigt att lyfta fram alla krav, både nya och befintliga, för att er nya e-handelslösning skall fungera enligt era önskemål.

Tex bör man tydligt dokumentera krav på följande funktionalitet:

 • Integrationer mot andra verksamhetssystem ni använder er av.
 • Affärslogik.
 • Betalleverantör.
 • Logistikpartner.
 • Ev internationalisering med flerspråksstöd och valutor.
 • Lagerhantering.
 • Koppling mot marknadsföringskanaler såsom Google, Social Media, prisjämförelsesajter m.m.
 • Produkt & artikelstruktur.
 • Prisstruktur såsom stafflad prissättning, kundunika prislistor eller rabatthantering.
 • Migrering av befintlig data, tex produktsortiment, kundinformation, bilder, innehållssidor med text och bild.

2. Migrering av data

I de flesta fall finns det goda förutsättningar för oss på Wombit att flytta data från er gamla e-handelsplattform till er nya e-handelsplattform via migreringsscript.
I vissa fall krävs dock en mer manuellt process som kan innebära att man utför ett filbaserat export & import förfarande via csv filer eller liknade filformat.
Se migreringen som ett ypperligt tillfälle att förädla ert sortiment genom att berika sortimentet med ytterligare detlajinformation.

3. Implementation av funktionalitet & design

Baserat på de krav, både funktionella och designmässiga, som identifierats under planeringen implementerar vi detta för att uppnå de förbättringar er nya e-handelsplattform skall leverera.

4. Testperiod

När all data, ny design och funktionalitet är på plats påbörjar vi testperioden där er e-handelslösning testas av både er och oss. eventuella justeringar som identifieras utförs löpande tills ni är nöjda.

5. Lansering och marknadsföring

Sista steget för att fullborda byte av e-hanelsplattform är att lansera er nya e-handelsplats och i samma stund är det läge att dra igång marknadsföring och sprida nyheten om er nya e-hanelslösning.