Varför behövs ett intranät?

I takt med att medarbete arbetar från olika geografiska position, tex olika orter, olika våningar, hemifrån försvåras informationsspridningen intern på en organisation.
Ett intranät skall fungera som en digital samlingsplats för information och arbetsgrupper men även för den sociala atmosfärens skull.

Några av de viktigast argumenten till att ha ett intranät är:

Effektiv kommunikation.

Minska antalet interna mejl och risken att någon missar viktig information genom att publicera informationen på ert intranät. Det kan handla om nyheter, policies, IT, sociala aktiviteter m.m. Kommunikationen skall inte vara enkelriktad så via forum eller liknande diskussionsgrupper kan medarbetare bidra med innehåll. Tack vare att alla kan bidra blir intranätet mer levande vilket ökar motiviationen att besöka och använda ett intranät.

Effektivare samarbete.

Dela filer på ett enkelt sätt och styr åtkomst med rättighetsinställningar så personer får åtkomst till rätt filer. Lägg till versionshantering på det så förvinner även risken att arbete oavsiktligt skrivs över eller att medarbetare har inaktuella filer.

Tillgänglighet

Ett molnbaserat intranät tillåter medarbetare att få åtkomst till ert intranät även utanför organisationens lokaler. Med en responsiv layout fungerar intranätet lika bra i en mobil enhet som i en stationär enhet.