Wombit har under flera års tid tillhandahållit specialistkompetens inom systemutveckling på plats hos SEB.

Förutom att Wombit erbjuder sina kunder applikationsutveckling i projektform i samband med att en e-handelsplats, mobilapplikation, hemsida eller skräddarsydd app skall skapas så erbjuder vi även våra kunder stöd i form av resurser på plats hos kundens egna IT enhet.

Organisationer som är i behov av att spetsa kompetensen i sitt utvecklingsteam, både tillfälligt eller på lång sikt, kan med hjälp av experter från Wombit öka leveransförmågan och kvalitet genom att anlita en av Wombits konsulter som deltagare i aktuella projekt. Våra konsulter har erfaranhet från flera olika branscher och är anpassar sig snabbt enligt er projektmetodik.