Anpassa verksamheten efter mjukvaran eller anpassa mjukvaran efter verksamheten?

Du kanske går i tankar om att digitalisera processer som inte täcks av någon standardapplikation? Vi har lång erfarenhet av att digitalisera processer, utveckla avancerade system och anpassa mjukvara efter befintliga och effektiva rutiner så att våra kunder kan forsätta göra det dom är bäst på istället för att lägga onödig tid på administration.

Ska man bygga eget eller ta ett standardsystem från hyllan?

Det finns egentligen inget enkelt svar utan att grotta ner sig i förutsättningarna och analysera krav och önskemål. Ett standardsystem kanske kan uppfattas billigare vid första ögonkastet men i det långa loppet måste man vara beredd på att det tillkommer kostnader för installation, uppdateringar, hårdvara, anpassningar och integrationer. Med en skräddarsydd lösning kan ni vara med och påverka från steg ett och se till att systemet är anpassat efter eran verksamhet och de förutsättningar ni har att arbeta med.

Vi kommer gärna med idéer och förslag för att lösa era utmaningar och för att kunna optimera flöden och processer. Det kanske redan finns något system som löser delar av problemet som det går att bygga vidare på eller integrera med, eller ska man kanske bygga nytt? Lös er verksamhets specifika behov med hjälp av en skräddarsydd lösning eller anpassa en standardprodukt. Baserat på era krav och önskemål får ni en lösning som effektiviserar ert arbete.

Våra skräddarsydda lösningar kan integrera med era befintliga system och digitalisera er verksamhet.